Image Not found
Image Not found
Image Not found

Telemarketing

Med lång erfarenhet av försäljning via telefoni så kan vi erbjuda en stark partner för att nå ut på marknaden med er produkt eller tjänst. Med hjälp av IPEA så får vi rätt struktur på samtalen för att kunna väcka kundens intresse, informera korrekt och ta hem ordern där alla är vinnare. Vi är vana att jobba såväl med nykundsbearbetning, leads, reaktivering av tidigare kunder samt merförsäljning på befintliga kunder.

Leadsgenerering

Använd dina säljare till det de är bäst på. Att skapa nätverk och sälja till beslutsfattaren. Vi hjälper er att ta fram rätt kontaktperson och dennes uppgifter så att era säljare kan fokusera på kärnuppgiften. Målet är att er personal antingen kan ta sig förbi "grindvakten" helt eller åtminstone vet befattningshavaren som söks. Detta sparar in mycket ineffektiv tid i er organisation.

Besöksbokning

Vi kan hjälpa er organisation att stärka ert nätverk inom er bransch. Genom högkvalitativa möten hjälper vi er att undvika "kalla" säljsamtal via telefon. Så er organisation kan fokusera på att skapa personliga kontakter, nätverk och affärer.

Kundtjänst

Lojala och nöjda kunder är ovärderliga. Här kan vi hjälpa er med att hjälpa era kunder, öka kundnöjdheten samt skapa merförsäljning. Vårt arbetssätt är alltid lyhört och lösningsorienterat och fokuserat på att stärka kundrelationen. En nöjd kund kommer fortsätta handla samt rekommendera andra att handla hos er. Det kan vi hjälpa er att nå.

Marknadsundersökning

Att lära känna marknaden eller opinionen är idag nödvändigt. Med rätt information i rätt tid så kan man skapa konkurrenskraftiga erbjudande. Genom att stärka insikterna kring dina potentiella kunder så skapas ett bättre underlag för prissättning, erbjudande, paketering, marknadsföring samt säljkanaler. Den som känner sig själv, konkurrenter och marknaden, vinner varje gång.

Utbildning

Vi erbjuder också möjligheten att utbilda din säljkår direkt i välbeprövade metoder att öka försäljningen, kundnyttan samt kundnöjdheten. Genom vår arbetsstruktur kan vi efter utbildningen snabbt göra uppföljningar på personalstyrkan. Upptäcka starka sidor samt sidor som kan förbättras. Tillsammans har vi då en gemensam referensram som gör att vi kan sätta in effektiva och verkningsfulla stödåtgärder.

Vad står det här?

captcha