ERFARENHET

Vi hjälper Er verksamhet att nå målen! Vår ledningsgrupp har över 20 års samlad erfarenhet av callcenterverksamhet i alla nivåer. Som kund till oss kan du vara säker på att vi är engagerade i såväl dig som dina kunder och vi ger alltid allt för att ditt projekt skall vara så framgångsrikt som det bara kan vara.

ENGAGEMANG

Oavsett vilken form av callcentertjänst Ni önskar så är Callsign redo att anta utmaningen. Vår verksamhet idag präglas av både hög kvalitet och hög kvantitet. Som kund hos Callsign kan Ni känna er helt trygga med att ha högsta prioritet och engagemang för just Era uppdrag och behov. Er framgång är vår passion!

EMPATI

I telefonen arbetar vi strukturerat, enligt etablerade metoder och med stor empati. Era kunder kommer att känna sig bemötta på ett professionellt och värdigt sätt. Vi hjälper er att nå målen på bästa möjliga sätt.

VI ÄR KVALITÉ

Oavsett vilken tjänst ni väljer från oss så kommer den att präglas av god kvalitet och hög leveranssäkerhet, oavsett volymer

VI LEVERERAR

Vi kommer alltid att leverera de tjänster Ni beställer, med önskade volymer på överenskommen deadline. Varje gång, oavsett storlek eller omfattning på kampanjen.

RESULTATORIENTERAT

Vår kundbearbetnings- och försäljningsmodell gör att vi alltid når bästa möjliga resultat på Ditt uppdrag, oavsett typ kampanj.

VARUMÄRKE

Genom att bearbeta Er målgrupp professionellt och effektivt säkerställer vi ett kontinuerligt och fokuserat arbeta med stärka Ert varumärke

TRYGGHET

Som kund hos oss har du och ditt uppdrag alltid högsta prioritet. Vi lovar dig fullständigt engagemang och professionellt genomförande.

IPEA SALE SOLUTION

Vi jobbar enligt modellen IPEA för att uppnå maximal prestation och struktur. Med IPEA som grund i allt vårt arbete så skapar vi möjligheter att leverera stora och små volymer med hög kvalitet.
Image Not found
Image Not found
Image Not found